UNWE
ИСК, отделение на УНСС

В този сайт ще намерите обявените от Университета за национално и световно стопанство обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).Лице за контакт:

Румяна Накова
1797, София,
ИСК, отделение на УНСС, бул. “Климент Охридски” 2,
тел.: (02) 8621 069, факс: (02) 8627 447
стая 101, e-mail: r.nakova@ips.bg